cercetare

Cadrele didactice ale departamentului îşi desfăşoară activitatea de cercetare în cadrul centrului de cercetare Metrologie, sisteme de măsurare şi materiale inovative – METROS, recunoscut de CNCSIS drept Centru de Excelenţă (certificat de acreditare 6 CE / 12.11.2006). Această recunoaştere la nivel naţional este urmarea unei activităţii deosebit de fructuoase, susţinută sintetic prin următoarele:

• 43 de granturi / contracte de cercetare câştigate prin competiţie naţională în ultimii 5 ani (CNCSIS, PNCDI, CEEX, PN2);
• 6 contracte de cercetare câştigate prin competiţie internaţională (FP6, colaborări bilaterale) deasemenea în ultimii 5 ani;
• aproximativ trei milioane şi jumătate de echivalent euro efectiv încasate în ultimii cinci ani pentru aceste granturi şi contracte;
• 48 de articole publicate în reviste cotate ISI, numeroase altele publicate în baze de date indexate (ISI, Scopus, Inspec, Compendex, etc.);
• 73 de brevete de invenţie cu aplicativitate în industria de profil;
• 94 de cărţi şi capitole de cărţi ştiinţifice publicate în ţară şi străinătate.

Activitatea de cercetare se desfăşoară în patru laboratoare, două dintre acestea fiind în curs de acreditare Renar. Toate aceste laboratoare dispun de echipamente de ultimă generaţie, valoarea investiţiilor realizate în ultimii trei ani în modernizarea infrastructurii de cercetare depăşind echivalentul a 1 milion de euro.