book-clip-art-15

Departamentul coordonează trei dintre programele de studii ale Facultăţii de Inginerie electrică, energetică şi informatică aplicată şi anume:

 

• Progamul de licenţă Instrumentaţie şi achiziţii de date care formează specialişti pentru proiectarea şi exploatarea instrumentaţiei industriale si de cercetare utilizată pentru monitorizarea sistemelor şi a proceselor tehnologice.
• Programul de licenţă Informatică aplicată în inginerie electrică care pune accentul pe formarea competenţelor necesare conceperii şi utilizării echipamentelor cu componentă informatică.
• Programul de masterat Sisteme informatice de monitorizare a mediului a cărui misiune este aceea de a forma la absolvenţii de licenţă competenţe pentru conceperea şi exploatarea instrumentaţiei industriale şi de cercetare în vederea monitorizării parametrilor de calitate a mediului.
Specializari Licenta
Instrumentatie si Achizitii De Date (IAD)
Informatică aplicată în inginerie electrică (IAIE)
Specializare Master
• Sisteme informatice de monitorizare a mediului