catedra-masurari-254x188

Masurari si materiale ETH

Departamentul de Masurari Electrice si Materiale Electrotehnice este alcatuit în prezent dintr-un numar de 21 de cadre didactice dintre care 9 profesori universitari, 3 conferentiari, 5 sefi de lucrari si 4 asistenti universitari, domeniul principal de activitate didactica si stiintifica al acestora fiind studiul posibilitatilor, metodelor, tehnicilor si echipamentelor destinate masurarilor pe cale electrica a marimilor electrice si neelectrice.

Departamentul coordoneaza trei dintre programele de studii ale Facultatii de Inginerie electrica, energetica si informatica aplicata si anume:

• Programul de licenta Instrumentatie si achizitii de date care formeaza specialisti pentru proiectarea si exploatarea instrumentatiei industriale si de cercetare utilizata pentru monitorizarea sistemelor si a proceselor tehnologice.
• Programul de licenta Informatica aplicata în inginerie electrica care pune accentul pe formarea competentelor necesare conceperii si utilizarii echipamentelor cu componenta informatica.
• Programul de masterat Sisteme informatice de monitorizare a mediului a carui misiune este aceea de a forma la absolventii de licenta competente pentru conceperea si exploatarea instrumentatiei industriale si de cercetare în vederea monitorizarii parametrilor de calitate a mediului.

Departamentul de Masurari Electrice si Materiale Electrotehnice ofera cursuri si altor facultati printre care Electronica, telecomunicatii si tehnologia informatiei, Mecanica, si Inginerie chimica si protectia mediului.