Criterii

de acordare a burselor

CRITERII LA NIVEL DE FACULTATE
PENTRU ANUL 2010-2011

TABELE NOMINALE

CU STUDENŢII CARE

BENEFICIAZĂ DE BURSĂ

BURSE DE PERFORMANŢĂ

BURSE DE MERIT

BURSE INTEGRALE

BURSE PARŢIALE

BURSE SOCIALE INTEGRALE

BURSE SOCIALE PARŢIALE